Posted in Light Novel

(LN) CVTQTCKSĐT62T – C7.

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc.

Edit : BB

Nếu có sai sót chổ nào báo cho mình nha ~


「Đây, chính là ý nghĩa của việc này!」

Motto→

Advertisements
Posted in Light Novel

(LN) CCTS – ch21

Cuộc chiến đấu của các Ma pháp sư.

Edit : BB

Chương này theo góc nhìn của Theo Eilenberg’s.

Nếu thiếu dấu hay sai từ thì báo cho mình nha, mỗi chương của bộ này đều từ 3000 chữ trở lên, nên đôi khi mình lại sai sót vài chổ. Giúp mình nhé các tình yêu ❤ ~

Motto→

Posted in Light Novel

(LN) CCTS – ch19

Sự nguy hiểm của công chúa tái sinh.(2)

Edit : BB

Tiếng chấn động lớn của những bước chân đến ầm ầm ở đằng sau Ngài Leonhard, chưa đến mười giây các Hiệp sĩ Hoàng gia đã vây bao quanh Niklas và Hilde.

Motto→